Till förra sidan!Om Tidaholmsmoderaterna i nämnder och styrelser, med utskriftsfunktion:
Moderaterna i Tidaholm 
e-mail
kontakt@tidaholmsmoderaterna.se

Klicka här för UTSKRIFT

Moderaterna i Kommunens nämnder & styrelser fr.o.m. 1/1-2023

Kommunstyrelsen:
Johan Liljegrahn, ledamot
Magnus Erbing, ledamot
Peter Friberg, ersättare
Ambjörn Lennartsson, ersättare
KS-AU:
Johan Liljegrahn, ledamot
Magnus Erbing, ersättare
Social- och omvårdnad:
Peter Friberg, Ordförande
Fredrik Kvist, ledamot
Martin Eriksson, ersättare
Per-Erik Vrang, ersättare
SON-AU:
Peter Friberg, Ordförande
Fredrik Kvist, ersättare
Barn- och utbildning:
Johan Liljegrahn, ledamot
Lena Alteg, ersättare
BUN-AU:
Johan Liljegrahn, ledamot 
Samhällsbyggnad:
Ambjörn Lennartsson, Ordförande
Ulf Alteg, ledamot
Henrik Granqvist, ersättare
SBN-AU:
Ambjörn Lennartsson, Ordförande
 
Kultur och fritid:
Per-Erik Vrang, ordinarie
KoF-AU:
  
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg:
Ulf Alteg, ledamot (nominerad 1:e vice ordf.)

 
Valnämnden:
Martin Eriksson, ledamot
 
Jävsnämnden:
Lena Alteg, Ledamot
 
   
Kommunrevision:
Kerstin Tuvesson, ledamot
Kommunala bolag (TEAB, TENAB och TBAB):
Jan-Olof Sandberg, ordförande
Michael Brisman, ledamot 
En sida med utskiftfunktion

uppdaterad 2023-02-26