Till förra sidan!Om Tidaholmsmoderaterna i nämnder och styrelser, med utskriftsfunktion:
Moderaterna i Tidaholm 
e-mail
kontakt@tidaholmsmoderaterna.se

Klicka här för UTSKRIFT

Moderaterna i Kommunens nämnder & styrelser t.o.m. 31/12-2022

Kommunstyrelsen:
Ambjörn Lennartsson, ledamot
Johan Liljegrahn, ledamot
Peter Friberg, ersättare
Magnus Erbing, ersättare
KS-AU:
Ambjörn Lennartsson, ledamot
Johan Liljegrahn, ersättare
Social- och omvårdnad:
Peter Friberg, Ordförande
Fredrik Kvist, ledamot
Gunilla Dverstorp, ersättare
Bill Malm, ersättare
SON-AU:
Peter Friberg, Ordförande
Fredrik Kvist, ersättare
Barn- och utbildning:
Elisabet Alfredsson, ledamot
Johan Liljegrahn, ledamot
Per-Erik Vrang, ersättare
BUN-AU:
Elisabet Alfredsson, ledamot
Johan Liljegrahn, ledamot
Samhällsbyggnad:
Ambjörn Lennartsson, Ordförande
Gunilla Dverstorp, ledamot
Henrik Granqvist, ersättare
SBN-AU:
Ambjörn Lennartsson, Ordförande
Gunilla Dverstorp, ersättare 
Kultur och fritid:
Per-Erik Vrang, ordinarie
Lisa Andersson, ersättare
KoF-AU:
Per-Erik Vrang 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg:
Johan Liljegrahn, ersättare

 
Valnämnden:
Gunilla Dverstorp, Ordförande
 
Jävsnämnden:
Lena Alteg, ersättare
 
   
Kommunrevision:
Jan-Olof Sandberg, Ordförande
Kerstin Tuvesson, ledamot
Kommunala bolag (TEAB, TENAB och TBAB):
Michael Brisman, ledamot 
En sida med utskiftfunktion

uppdaterad 2022-01-01