Till förra sidan!Om styrelsen i Tidaholmsmoderaterna, sida med utskriftsfunktion:
Moderaterna i Tidaholm
e-mail
kontakt@tidaholmsmoderaterna.se

Klicka här för UTSKRIFT

Moderaterna i Tidaholm

Nedan finner du kontaktinformation till vår föreningsstyrelse.

Föreningsordförande:
Johan Liljegrahn
 

Vice ordförande:
Jan-Olof Sandberg
 

Sekreterare:
Kerstin Thuvesson
 

Kassör
Peter Friberg


Ledamöter
Ambjörn Lennartsson
Annelie Osterdahl
Henrik Granqvist
Magnus Erbing

Emanuel Johansson

Lars Hjertén, hedersledamotM
oderaternas nya styrelse som fastställdes av årsmötet nyligen, och som utökades med en ledamot.
Sittande från vänster Kerstin Thuvesson, Annelie Osterdal (nyval) och Ambjörn Lennartsson.
Stående fr v vice ord Jan Olof Sandberg, Peter Friberg, Henrik Granqvist (nyval), ordföranden, gruppledare och förstanamn på moderaternas fullmäktigelista Johan Liljegrahn samt Magnus Erbing (nyval.) 

Uppdaterad 2022-02-25

En sida med utskiftfunktion