Aktiviteter 2022

Kommer att fyllas...

 


Bli en blomma på en kvist hos oss med

 

 

 

Års- och nomineringsmöte hos Tidaholmsmoderaterna


Moderaterna i Tidaholm mobiliserar ett stark lag inför det lokala valet i september. Det stod klar efter årsmötet häromkvällen i Festvåning Fyran och inbjuden gäst var Anders G Johansson som står på valbar plats som ny moderat riksdagsledamot.

Årsmötet var välbesökt, omkring ett 30-tal partisympatisörer hade mött upp och bland dessa fann flera nya ansikten. Förutom val av styrelse fastställdes nu också moderaternas fullmäktigelista inför kommunvalet.

Valberedningen hade gjort en gott arbete och det förslag på nya styrelsen vann årsmötets gillande. Johan Liljegrahn omvaldes som ordförande och gruppledare, vice ordförande Jan Olof Sandberg omvaldes likaså. Övriga styrelseledamöter bjöd på ett par nya namn genom nyinflyttade Annelie Osterdal och likaså nyinflyttade Magnus Erbing som tidigare haft tunga politiska uppdrag under sin tid Ludvika. Övriga styrelseledamöter är Henrik Granqvist, nyval samt Ambjörn Lennartsson, Kerstin Thuvesson och Peter Friberg. MUFs representant Emanuel Johansson är självskriven som styrelseledamot.

Efter årsmötesförhandlingarna höll Johan Liljegrahn ett kort anförande i vilket han betonade vikten av lagarbete inför höstens val i september.
Efter årsmötesförhandlingarna öppnade kvällens ordförande Anders G Johansson nomineringsstämman inför det lokala valet till kommunfullmäktige.


Nomineringskommittén som utgjordes av Kerstin Thuvesson, Jan Olof Sandberg och Per Erik Vrang hade ställt samman en lista på 20 namn. Listan toppas av Johan Liljegraghn och på andra plats valdes en kvinna in genom Lena Alteg. På tredje plats föreslogs Fredrik Kvist som man hoppas skall bli en av de yngre förmågor som ska lotsa partiet vidare in i framtiden. Fjärde och femte namn gick till veteranerna i sammanhanget, Peter Friberg och Ambjörn Lennartsson och som sjätte namn lanserades nyinflyttade Magnus Erbing.
På de närmaste platserna därefter återfinns Per Erik Vrang, Ulf Alteg, Lisa Andersson, Emanuel Johansson, Bo Järlström, Martin Eriksson, Henrik Grahnqvist, Michael Brisman, Matts Bengtzon, Marie-Charlotte Liljegrahn, Jean Ahoneimi, Per Bromander, Joseph Josef och Bill Malm.
 


M
oderaternas nya styrelse som fastställdes av årsmötet nyligen, och som utökades med en ledamot.
Sittande från vänster Kerstin Thuvesson, Annelie Osterdal (nyval) och Ambjörn Lennartsson.
Stående fr v vice ord Jan Olof Sandberg, Peter Friberg, Henrik Granqvist (nyval), ordföranden, gruppledare och förstanamn på moderaternas fullmäktigelista Johan Liljegrahn samt Magnus Erbing (nyval.)
 

Årsmöte och Nomineringsstämma 22 februari 2022
Kallelse och information skickas ut i skiftet januari/februari till alla medlemmar!